Τι είναι το Σύστημα Ποιότητας & Γεωγραφικής Προέλευσης «Ορεινή Γεωργίας Τροόδους»

 

IMG 4981     DSC04748

 

 

pyramidΤο Σύστημα Ποιότητας & Γεωγραφικής Προέλευσης «Ορεινή Γεωργίας Τροόδους» είναι μια συνεργασία των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν στο έργο 3PRO Troodos και των παραγωγών της περιοχής Τροόδους για τη δημιουργία ενός εθελοντικού συστήματος ποιότητας στηριζόμενο σε μια σειρά υποχρεώσεων και κριτηρίων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, στην ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία και το σεβασμό στο περιβάλλον .

Το εθελοντικό σύστημα «Ορεινή Γεωργίας Τροόδους» αποτελείται από ένα πλαίσιο υποχρεώσεων, διαχωρισμένο σε τέσσερις Πυλώνες. Κάθε πυλώνας ευθύνης αποτελείται από υποχρεωτικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ακολουθεί ο γεωργός καθώς και από μια σειρά προαιρετικών κριτηρίων που δύναται να επιλέξει ώστε να καλύψει τον ελάχιστο βαθμό μορίων για να καταστεί δικαιούχος του σήματος.

 

 

> Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης πατήστε εδώ’

 

Οι Πιστοποιημένοι μας Παραγωγοί