Κυριάκος Καΐμης

 

Κωδικός Μέλους: 15

Υπεύθυνος γεωργός:

Κυριάκος Καΐμης

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κυπερούντα

Τηλέφωνο: 99825126

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η γεωργική μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη στην κοινότητα Κυπερούντα της επαρχίας Λεμεσού σε υψόμετρο 1200 – 1400 μέτρα. Αποτελείται από διάφορα αγροτεμάχια σε 3 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Τροόδους τόσο σε έκταση όσο και σε ποικιλία παραγόμενων προϊόντων. Η συνολική καλλιεργήσιμη έκταση ξεπερνά τα 50 δεκάρια.

Η διαχείριση της εκμετάλλευσης γίνεται από τον Κυριάκο Καΐμη ο οποίος είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης των περισσότερων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. Είναι επαγγελματίας γεωργός εδώ και 30 χρόνια και ζει μόνιμα στην κοινότητα με την οικογένεια του.  

Στην εκμετάλλευση καλλιεργούνται κυρίως φρούτα και λαχανικά, καθώς υπάρχουν αρκετά αγροτεμάχια στα οποία δεν υπάρχουν μόνιμες καλλιέργειες. Σε αυτά φυτεύονται κυρίως κραμβοειδή, φασολάκια, ντομάτες, αγγουράκια, αγκινάρες, πράσα, φράουλες κ.α. Η καλλιεργήσιμη έκταση των λαχανικών ανέρχεται στα 15 δεκάρια ετησίως. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες ανέρχονται στα 35 δεκαριά και αποτελούνται από μηλιές (καθιστά, λόρτικα κ.α.), αχλαδιές, δαμασκηνιές (κυπριακή φορμόζα κ.α.), κερασιές και χρυσομηλιές. Τα δέντρα είναι διαφόρων ηλικιών καθώς ανανεώνονται κάθε χρόνο με αντικατάσταση των ηλικιωμένων δέντρων με νέα δενδρύλια.  

Όλα τα προϊόντα της εκμετάλλευσης διατίθενται από τον ίδιο τον παραγωγό σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλη την Κύπριο.

 

Αειφόρες πρακτικές

Το μεγαλύτερο τμήμα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στην περιοχή Πέτελη της Κυπερούντας σε μια απότομη πλαγιά με νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Η καλλιέργεια γίνεται σε αναβαθμίδες κατά τις ισοϋψείς και το πλάτος των πάγκων φύτευσης ποικίλει ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους. Για την ασφαλή συγκράτηση των πρανών των αναβαθμίδων, κατασκευάστηκαν όπου ήταν απαραίτητο δόμες ξηροληθιάς. Για τον ίδιο λόγο διατηρείται ολόχρονα άγρια βλάστηση σε διάφορα σημεία στα πρανή των αναβαθμίδων. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, όπου η κλίση το επιτρέπει, φυτεύονται φυτά φράουλας και έτσι επιτυγχάνεται αξιοποίηση μέρους των ακαλλιέργητων σημείων της εκμετάλλευσης.

Στην εκμετάλλευση υπάρχει εγκατεστημένο μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο που καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό για τη χρήση των αντλιών άρδευσης. Το πάρκο έχει εγκατασταθεί εδώ και 10 χρόνια και είναι από τα πρώτα που υπάρχουν στην ορεινή αγροτική ζώνη.

Στα χέρσα τμήματα της εκμετάλλευσης που γίνεται η φύτευση των λαχανικών, εφαρμόζεται ένα εξατομικευμένο σύστημα αμειψισποράς που βασίζεται στην εναλλαγή των καλλιεργειών και περιλαμβάνει αγρανάπαυση για ένα κύκλο. Έτσι διασφαλίζεται η αειφορεία του εδάφους.

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα ποιότητας.  Συγκεκριμένα εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) έτσι ώστε οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα να περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο. Σκοπός είναι να παράγονται ποιοτικά προϊόντα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παράλληλα εφαρμόζονται πρακτικές που μειώνουν την χρήση του νερού άρδευσης των καλλιεργειών καθώς πρόσφατα έχει αντικατασταθεί το σύστημα άρδευσης και έγινε εγκατάσταση στάγδην άρδευσης σε όλες τις καλλιέργειες.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Γεωργός πλήρους απασχόλησης (ή συνταξιούχος γεωργός)
 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Απασχόληση  πλήρης / μερική ατόμων από την περιοχή
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή αμειψισποράς με καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών φυτών ή αγραναύπαυση   (τουλάχιστο 25% των εκτάσεων σε αρόσιμη γη)
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη  για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα
 • Χρήση Α.Π.Ε - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων