Παναγιώτης Πρωτοπαπάς

 

Κωδικός Μέλους: 13

Υπεύθυνος γεωργός:

Παναγιώτης Πρωτοπαπάς

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγρός

Τηλέφωνο: 99484674

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η παρούσα εκμετάλλευση αποτελείται από 2 αγροτεμάχια στην κοινότητα, Αγρός σε υψόμετρο 1200 μέτρα και άλλο 1 στην κοινότητα Κάτω Μύλος σε υψόμετρο 800 μέτρα. Διαχειριστής είναι ο Παναγιώτης Πρωτοπαπάς, συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητα και οι καλλιεργητικές εργασίες εκτελούνται από τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του.

Στην εκμετάλλευση καλλιεργούνται αποκλειστικά φρουτόδεντρα διαφόρων ηλικιών. Οι κύριες καλλιέργειες είναι μήλα, ροδάκινα, νεκταρίνια και κεράσια. Περιστασιακά γίνεται αντικατάσταση δέντρων λόγω φυσικής γήρανσης με αποτέλεσμα η εκμετάλλευση να ανανεώνεται χρόνο με το χρόνο. Οι καλλιέργειες είναι στην πλειονότητά τους    συμβατικές καλλιέργειες με ημινάνα δέντρα, μεταξύ αυτών όμως υπάρχουν και σύγχρονες φυτείες σε νάνα υποκείμενα.

Παράλληλα κατά την καλοκαιρινή περίοδο φυτεύονται σε μικρές ποσότητες διάφορα λαχανικά όπως αγγουράκι, ντομάτες, κραμβοειδή κτλ. τα οποία προορίζονται μόνο για ιδιωτική κατανάλωση.

Ο παραγωγός είναι μέλος της Ομάδας Παραγωγών Σεδιγεπ Ορεινής-Πιτσιλιάς Τροόδους Λτδ και διαθέτει όλα τα προϊόντα αποκλειστικά μέσω της αλυσίδας εμπορίας που διαθέτει η Ομάδα.

 

Αειφόρες πρακτικές

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) και οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα γίνονται όποτε απαιτείται. Στόχος του παραγωγού είναι να παράγονται όσο το δυνατό πιο ποιοτικά προϊόντα με ελάχιστα υπολείμματα από φυτοπροστευτικές ουσίες.

Όλα τα αγροτεμάχια είναι διαμορφωμένα σε αναβαθμίδες με κύριο χαρακτηριστικό τις δόμες ξηροληθιάς που συγκρατούν τους πάγκους φύτευσης. Οι ξηροληθιές συντηρούνται κάθε χρόνο μετά την περίοδο των βροχοπτώσεων ενώ όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργούνται νέα τμήματα ή διατηρείται η υφιστάμενη φυτική βλάστηση με σκοπό τη συγκράτηση των πρανών αλλά και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Οι πρακτικές αυτές τείνουν να περιορίσουν το φαινόμενο της διάβρωσης που γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση νιτρικού αζώτου - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα.