Αγαθοκλής Φεσάς

 

Κωδικός Μέλους: 12

Υπεύθυνος παραγωγός:

Αγαθοκλής Φεσάς

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Πελένδρι

Τηλέφωνο: 99825126

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η παρούσα γεωργική εκμετάλλευση αποτελείται από 3 αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κοινότητα Πελένδρι της επαρχίας Λεμεσού. Τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε 2 διαφορετικές περιοχές δυτικά και βόρεια της κοινότητας σε υψόμετρο 1200 περίπου μέτρων και έχουν συνολική έκταση 8 δεκάρια.

Ο διαχειριστής της εκμετάλλευσης είναι ο Αγαθοκλής Φεσάς,  μόνιμος κάτοικος Πελενδρίου, ο οποίος είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης της γης που καλλιεργεί. Είναι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα και παράλληλα ασχολείται ερασιτεχνικά, με την παραγωγή φρούτων τα τελευταία 30 χρόνια.

Η γεωργική μονάδα περιλαμβάνει φρουτόδεντρα διαφόρων ειδών από ηλικίας από 5 μέχρι 40 χρονών. Οι κύριες καλλιέργειες είναι τα δαμάσκηνα (κυπριακή φορμόζα κ.α.) και τα μήλα (καθιστά κ.α.). Τα μήλα και τα δαμάσκηνα διατίθενται μέσω του δικτύου της Ομάδας Παραγωγών Σεδιγέπ Ορεινής Πιτσιλιάς-Τροόδους Λτδ  της οποίας είναι μέλος.

 

Αειφόρες πρακτικές

Στη γεωργική μονάδα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συντήρηση των πρανών μεταξύ των αναβαθμίδων έτσι ώστε να διατηρείται η άγρια βλάστηση κατά τους χειμερινούς μήνες με σκοπό την αποφυγή της διάβρωσης. Γι’ αυτό, όπου είναι δυνατό, έχουν κατασκευαστεί δόμες ξηροληθιάς σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο.    

Ο παραγωγός εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) με σκοπό τη μείωση των επεμβάσεων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλλά και περιορισμό των εξόδων παραγωγής. Έχει ως σκοπό να παράγονται προϊόντα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά παράλληλα να διασφαλίζει την άριστη ποιότητα, εμφάνιση και γεύση.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Αποφυγή χημικής ζιζανιοκτονίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα