Πέτρος Κυριάκου

 

Κωδικός Μέλους: 11

Υπεύθυνος παραγωγός:

Πέτρος Κυριάκου

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγρός

Τηλέφωνο: 99482404

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η Πέτρος Κυριάκου είναι μόνιμος κάτοικος στην κοινότητα Αμιάντου και ασχολείται με την καλλιέργεια εποχιακών φρούτων ως μια πηή συμπληρωματικού εισοδήματος. Η γεωργική μονάδα αποτελείται από πέντε διαφορετικά αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13 δεκαρίων. Η γεωργική γη βρίσκεται εξολοκλήρου στην κοινότητα Αγρός σε υψόμετρο πέραν των 1100 μέτρων.

Η κύρια καλλιέργεια της εκμετάλλευσης είναι τα μήλα και τα ροδάκινα – νεκταρίνια τα οποία είναι φυτεμένα σε αναβαθμίδες με κυπελλοειδή διαμόρφωση. Εξαίρεση αποτελεί μια νέα φυτεία μήλων από νέες εμπορικές ποικιλίες με νάνα υποκείμενα σε υπέρπυκνη φύτευση, έκτασης ενός δεκαρίου. Το μεγαλύτερο μέρος της εκμετάλλευση αποτελείται από φυτείες πέραν των 8 ετών με γνωστές εμπορικές ποικιλίες που διαθέτουν αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε γεύση, μέγεθος και εμφάνιση, μεταξύ των οποίων και το “Καθιστό Μήλο”.

Ο παραγωγός είναι μέλος της Ομάδας Παραγωγών Σεδιγεπ Ορεινής-Πιτσιλιάς Τροόδους Λτδ και τα προϊόντα της εκμετάλλευσης διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εμπορικής αλυσίδας του συνδέσμου.

 

Αειφόρες πρακτικές

Τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε επικλινή εδάφη και αποτελούνται από πάγκους φύτευσης πλάτους μέχρι 5 μέτρων οι οποίοι δημιουργήθηκαν με βάση την κλίση του εδάφους. Σε κάποια σημεία στους πάγκους φύτευσης έχουν δημιουργηθεί δόμες ξηροληθιάς με σκοπό τη συγκράτηση των πρανών και περιορισμό της διάβρωσης και κατάρρευσης τους. Οι ξηρολοθιές συντηρούνται μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου και διορθώνονται οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκλήθηκαν λόγω των βροχών.  Για τον ίδιο λόγο, διατηρείται στα πρανή ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, η φυσική βλάστηση όπου παράλληλα αποτελεί και μέσο διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Λόγω του ανάγλυφου του εδάφους δεν μπορεί να γίνει μηχανική κατεργασία του εδάφους για καταπολέμηση και ενσωμάτωση των ζιζανίων στην καλλιέργεια. Έτσι η καταπολέμηση γίνεται με χορτοκοπτική μηχανή τουλάχιστον τρεις φορές για κάθε καλλιεργητική περίοδο.   

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) έτσι ώστε να παράγονται ποιοτικά προϊόντα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι στοχευμένες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των γεωπόνων και περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο. Παράλληλα στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται πρακτικές που μειώνουν την χρήση των λιπασμάτων και του νερού άρδευσης των καλλιεργειών.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Ηλικίας  κάτω των 50 ετών
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατασκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο (Παράρτημα ΧΧ)
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα