Νίκος Τζιωνής

 

Κωδικός Μέλους: 06

Υπεύθυνος γεωργός:

Νίκος Τζιωνής

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγρός

Τηλέφωνο: 99645805

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Ο Νίκος Τζιωνής είναι συνταξιούχος κάτοικος του Αγρού και για αρκετά χρόνια ασχολείται παράλληλα με την διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικής έκτασης 11 δεκαρίων. Η εκμετάλλευση αποτελείται από 6 αγροτεμάχια, εκ των οποίων τα 4 είναι ιδιόκτητα και τα άλλα 2 υπό διαχείριση. Τα αγροτεμάχια βρίσκονται στην κοινότητα Αγρός σε υψόμετρο από 1000 – 1200 μέτρα.

Στην εκμετάλλευση καλλιεργούνται κυρίως φρουτόδεντρα με κυριότερα είδη τα κεράσια, τα μήλα και τα ροδάκινα, ενώ μικρό μέρος της εκμετάλλευσης είναι διαθέσιμο για φύτευση λαχανικών. Οι μόνιμες φυτείες της εκμετάλλευσης έχουν αναδιαρθρωθεί πρόσφατα και αντικαταστάθηκαν από δέντρα πυκνής φύτευσης σε γραμμική διάταξη που φέρουν καλύτερα εμπορικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως διατηρήθηκαν τα παραδοσιακά κυπριακά είδη φρουτόδεντρων όπως η κυπριακή φορμόζα, η πουρνελιά και το καθιστό μήλο.  

Οι γεωργικές πρακτικές εφαρμόζονται αυστηρά από τον ίδιο τον παραγωγό και ειδικότερα η συγκομιδή, η συσκευασία και η τυποποίηση των προϊόντων. Στόχος του παραγωγού είναι να συσκευάζει ομοιογενές και σωστά κατηγοριοποιημένο προϊόν που θα έχει οπτική και ποιοτική υπεροχή έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων έτσι ώστε να εξασφαλίζει καλύτερη τιμή παραγωγού.   

Διαθέτει όλα τα προϊόντα αποκλειστικά Ομάδα Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Ορεινής Πιτσιλιάς-Τροόδους Λτδ της οποίας είναι μέλος.

 

Αειφόρες πρακτικές

Η εκμετάλλευση αποτελεί ένα παραδοσιακό τύπο εκμετάλλευσης που υπάρχει στις ορεινές κοινότητες όπου οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε αναβαθμίδες και επικλινή εδάφη. Σε όλα τα αγροτεμάχια υπάρχουν παραδοσιακές δόμες ξηροληθιάς οι οποίες βρίσκονται σε πάρα πολύ κατάσταση. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ξηροληθιές διατηρείται η υφιστάμενη φυτική βλάστηση με σκοπό να περιοριστεί το φαινόμενο της διάβρωσης που συμβαίνει έντονα την περίοδο των βροχοπτώσεων.

Στην εκμετάλλευση γίνεται ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων με σκοπό τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ύλη αλλά και περιορισμό της χρήσης των ζιζανιοκτόνων. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  είναι περιορισμένη καθώς εφαρμόζονται πρακτικές πρόληψης ασθενειών στα πλαίσια μιας προσπάθειας για πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management). Έτσι παράγονται ποιοτικά προϊόντα που είναι όσο το δυνατό απαλλαγμένα από δραστικές ουσίες.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)

Περιορισμοί στη χρήση νιτρικού αζώτου - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα


Product