Χρίστος Χατζηγεωργίου

 

Κωδικός Μέλους: 10

Υπεύθυνος γεωργός:

Χρίστος Χατζηγεωργίου

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγρός

Τηλέφωνο: 99808869

 

Γνωρίστε μας

Η εκμετάλλευση του Χρίστου Χατζηγεωργίου αποτελείται από 7 αγροτεμάχια που βρίσκονται στις κοινότητες Αγρός, Αγρίδια και Χανδριά και η συνολική καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται στα 16 δεκάρια. Είναι μια εκμετάλλευση στην οποία καλλιεργούνται αμιγώς φρέσκα λαχανικά με κυριότερα είδη το φασολάκι, τα ντοματίνια και το αγγουράκι.  

Ο παραγωγός είναι ηλικίας 30 ετών και κατάγεται από τον Αγρό όπου διαμένει μόνιμα μαζί με την οικογένεια του. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την γεωργία τα τελευταία 5 χρόνια και για την εκτέλεση των γεωργικών ασχολιών έχει τη βοήθεια της οικογένειας του.

Έχει υποβάλει αίτηση για εγγραφή του ως νέος γεωργός στο Καθεστώς 6.1 και για αναβάθμιση της γεωργικής του εκμετάλλευσης στο Καθεστώς 4.1 του ΚΟΑΠ. Έτσι προγραμματίζει να επεκτείνει τις γεωργικές του δραστηριότητες και να ενταχθεί αποκλειστικά στον κλάδο ως επαγγελματίας γεωργός.

Διαθέτει τα προϊόντα του μέσω του δικτύου της Ομάδας Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΤΡΕΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ της οποίας είναι μέλος και συσκευάζει σε πλαστικά κιβώτια. Για τα ντοματίνια έχουν γίνει δοκιμαστικά συσκευασίες σε μικρές πλαστικές συσκευασίες, μια πρακτική η οποία θα γίνει πιο εντατικά μελλοντικά.

 

Αειφόρες πρακτικές

Οι καλλιέργειες έχουν μονό καλλιεργητικό κύκλο σε μια καλλιεργητική περίοδο και μετά την ολοκλήρωση τους γίνεται σπορά αζωτοδεσμευτικών φυτών με σκοπό την ενσωμάτωσης τους και τον περιορισμό της απώλειας του αζώτου. Τόσο η λίπανση όσο και η άρδευση, εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συστάσεις σύμβουλου γεωπόνου. Παράλληλά γίνεται ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος με μηχανικά μέσα.

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) και οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα γίνονται όποτε απαιτείται. Στόχος του παραγωγού είναι να παράγονται όσο το δυνατό πιο ποιοτικά προϊόντα με ελάχιστα υπολείμματα από φυτοπροστευτικές ουσίες. Η χρήση εδαφοκάλυψης περιμετρικά των φυτών περιορίζεται σημαντικά την καταπολέμηση των ζιζανίων με χημικά μέσα.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη εκμετάλλευση στην διατήρηση του φυσικού τοπίου, γι` αυτό η βλάστηση στα πρανή των αναβαθμίδων και στα όρια των αγροτεμαχίων διατηρείται στη φυσική της κατάσταση. Αυτό βέβαια συμβάλει και στον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους αλλά και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επίσης, στην εκμετάλλευση διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση παραδοσιακές δόμες ξηροληθιάς.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Ηλικίας  κάτω των 50 ετών
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή αμειψισποράς με καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών φυτών ή αγραναύπαυση   (τουλάχιστο 25% των εκτάσεων σε αρόσιμη γη)
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη  για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)

Περιορισμοί στη χρήση νιτρικού αζώτου - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα