Πέτρος Θρασυβούλου

 

Κωδικός Μέλους: 09

Υπεύθυνος γεωργός:

Πέτρος Θρασυβούλου

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κάτω Μύλος

Τηλέφωνο: 99514399

 

Γνωρίστε μας

Η παρούσα εκμετάλλευση βρίσκεται στην κοινότητα Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού σε υψόμετρο 800 μέτρων και αποτελείται από 7 διαφορετικά αγροτεμάχια. Η εκμετάλλευση ανήκει στον Πέτρο Θρασυβούλου και στη σύζυγο του Ανδριανή Αργυρού, μόνιμοι κάτοικοι στον Κάτω Μύλο και όλα τα αγροτεμάχια που διαχειρίζονται είναι ιδιόκτητα.

Στην μονάδα καλλιεργούνται φρουτόδεντρα διαφόρων ηλικιών με τα περισσότερα να είναι συμβατικές καλλιέργειες με ημινάνα δέντρα. Κάθε χρόνο αντικαθίστανται αρκετά δέντρα λόγω φυσικής γήρανσης και έτσι η εκμετάλλευση ανανεώνεται χρόνο με το χρόνο. Τα κυριότερα είδη που καλλιεργούνται είναι τα ροδάκινα – νεκταρίνια, τα μήλα και τα δαμάσκηνα. Ένα σημαντικό μέρος της εκμετάλλευσης αποτελείται από  παραδοσιακά κυπριακά είδη φρουτόδεντρων όπως η κυπριακή φορμόζα και το καθιστό μήλο. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο φυτεύονται σε μικρές ποσότητες διάφορα λαχανικά όπως αγγουράκι, ντομάτες, κραμβοειδή κτλ. με σκοπό να ενισχυθεί περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα.

Ο παραγωγό είναι μέλος στην ΣΕΔΙΓΕΠ Ορεινής Πιτσιλιάς-Τροόδους και διαθέτει όλα τα προϊόντα αποκλειστικά μέσω της αλυσίδας εμπορίας που διαθέτει η Ομάδα Παραγωγών.

 

Αειφόρες πρακτικές

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) ενώ η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται στοχευμένα. Στα αγροτεμάχια με τα νεαρά δέντρα δεν γίνεται χρήση ζιζανιοκτόνων καθ` όλη της καλλιεργητική περίοδο. Παράλληλα γίνεται ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων με σκοπό τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ύλη. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση του νερού άρδευσης καθώς και στην χρήση χημικών.

Όλα τα αγροτεμάχια είναι διαμορφωμένα σε αναβαθμίδες με κύριο χαρακτηριστικό τις δόμες ξηροληθιάς που συγκρατούν τους πάγκους φύτευσης. Οι ξηροληθιές συντηρούνται κάθε χρόνο μετά την περίοδο των βροχοπτώσεων ενώ όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργούνται νέα τμήματα ή διατηρείται η υφιστάμενη φυτική βλάστηση με σκοπό τη συγκράτηση των πρανών αλλά και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Οι πρακτικές αυτές τείνουν να περιορίσουν το φαινόμενο της διάβρωσης που γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια

Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση νιτρικού αζώτου - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα