Νεόφυτος Θεοφάνους

 

Κωδικός Μέλους: 07

Υπεύθυνος γεωργός:

Νεόφυτος Θεοφάνους

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κάτω Μύλος

Τηλέφωνο: 99692937

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η γεωργική εκμετάλλευση είναι εγκατεστημένη στην κοινότητα Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού και αποτελείται από 5 γεωργικά τεμάχια συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης 11 δεκαρίων. Ο διαχειριστής της εκμετάλλευσης είναι ο Νεόφυτος Θεοφάνους ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος στην κοινότητα. Είναι 57 ετών και ασχολείται ερασιτεχνικά με την παραγωγή λαχανικών και φρούτων μαζί τη σύζυγο του εδώ και τουλάχιστο 10 χρόνια.
Οι κύριες καλλιέργειες της εκμετάλλευσης είναι τα εποχιακά λαχανικά τα οποία καλλιεργούνται σε συνθήκες ανοικτής καλλιέργειας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κύριο προϊόν είναι το φασολάκι, το κραμπί, το κουνουπίδι και η κουλούμπρα. Παράλληλα καλλιεργούνται φρουτόδεντρα με κύρια καλλιέργεια τα χρυσόμηλα.

 

Αειφόρες πρακτικές

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα ποιότητας με σκοπό να παράγονται ποιοτικά προϊόντα απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) έτσι ώστε οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα να είναι στοχευμένες και να περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο. Παράλληλα εφαρμόζονται πρακτικές που μειώνουν την χρήση των λιπασμάτων και του νερού άρδευσης των καλλιεργειών. Σε κάποιος καλλιέργειες εφαρμόζονται δίκτυα σκίασης με σκοπό να μειώσουν την ηλιακή ακτινοβολία και την εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας.
Τα αγροτεμάχια αποτελούνται από πάγκους φύτευσης σε επικλινή εδάφη σε υψόμετρο 800 – 1000 μέτρων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην συντήρηση των πρανών μεταξύ των αναβαθμίδων έτσι ώστε να διατηρείτε η άγρια βλάστηση κατά τους χειμερινούς μήνες με σκοπό την αποφυγή της διάβρωσης.
Όλες τα είδη καλλιεργούνται σε ένα κύκλο φύτευσης ανά έτος, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται τα εδάφη με μεγάλης έντασης πρακτικές καθ` όλη την καλλιεργητική περίοδο κάτι που μακροπρόθεσμα θα επιφέρει υποβάθμιση της γονιμότητας τους.
Τα προϊόντα της εκμετάλλευσης διατίθενται από την Ομάδα Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Ορεινής Πιτσιλιάς Τροόδους και η συσκευασία γίνεται αποκλειστικά σε πλαστικά κιβώτια.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια
Τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Απασχόληση  πλήρης / μερική ατόμων από την περιοχή
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προιόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμο
 • Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών ή προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα (από εγκεκριμένη λίστα)

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη  για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για αποφυγή και/ή μείωση αποβλήτων και ρύπων και τρόποι διάθεση των αποβλήτων

Product