Οικογενειακό αγρόκτημα Παμπακά

 

Κωδικός Μέλους: 08

Οικογενειακό αγρόκτημα Παμπακά

Υπεύθυνος γεωργός: Γιώργος Παμπακάς

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 99580742

Κυπερούντα

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η γεωργική μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή Πιτσιλιάς σε υψόμετρα που κυμαίνονται από 900 έως 1.250 μέτρα. Κύριες καλλιέργειες είναι τα οπωροφόρα δέντρα, τα λαχανικά και τα επιτραπέζια σταφύλια. Η μονάδα  διασκορπίζεται σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της ορεινής Πιτσιλιάς, στις κοινότητες Κυπερούντα και Δύμες. Η συνολική έκταση των καλλιεργειών ανέρχεται στα 40 περίπου δεκάρια οπωροφόρων και άλλων 20 δεκαρίων με λαχανικά.

Επικεφαλής της γεωργικής μονάδας είναι ο Γιώργος Παμπακάς, ο οποίος είναι επαγγελματίας γεωργός και διαμένει μόνιμα στην περιοχή με την οικογένεια του. Στην εκμετάλλευση απασχολούνται και τα δύο παιδιά του Μιχάλης και Αιμίλιος οι οποίοι διαχειρίζονται μέρος της συνολικής εκμετάλλευσης. Ο Μιχάλης είναι επίσης επαγγελματίας γεωργός ως νεοεισερχόμενος μέσω του Καθεστώτος 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020. Ο Αιμίλιος κατέχει πτυχίο γεωπονίας και αναμένεται να ενταχθεί στο γεωργικό επάγγελμα εντός του 2023.

 

Αειφόρες πρακτικές

Οι νέες φυτεύσεις φρουτόδεντρων γίνονται αποκλειστικά με νάνα δέντρα σε γραμμική διάταξη με υπέρπυκνη φύτευση. Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να εγκατασταθούν συστήματα προστασίας από χαλάζι, βροχή και άνεμο που θα επιφέρουν μείωση των απωλειών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ανάγλυφο της περιοχής καθίστα την δημιουργία αναβαθμίδων απαραίτητη. Στις πλείστες περιπτώσεις οι αναβαθμίδες στηρίζονται σε δόμες ξηροληθιάς. Η συντήρηση ξεροληθιών και της άγριας βλάστησης μεταξύ των αναβαθμίδων συμβάλει στη μείωση της διάβρωσης και στην διατήρηση του φυσικού τοπίου. Επιπλέον οι αναβαθμίδες λειτουργούν ως  φυσικός χώρος προστασίας της άγριας πανίδας.

Στη γεωργική μονάδα εφαρμόζονται πρακτικές ολοκληρωμένης παραγωγής (ICM-Integrated Crop Management) και τη διαχείριση των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management). Στόχος ο περιορισμός στη χρήση χημικών σκευασμάτων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένες εισροές από φυτοφάρμακα και η αποφυγή ρύπανσης των εδαφών και των υπόγεια υδάτων. 

Επίσης, για σκοπούς μείωσης της επιβάρυνσης στο περιβάλλον, η μονάδα αξιοποιεί  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων φύλαξης και συντήρησης των γεωργικών προϊόντων.  

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια καθώς επίσης και τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια έχουν γίνει αποδεκτά προς τήρηση και αποδοχής ελέγχων από το μέλος.

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Γεωργός πλήρους απασχόλησης (ή συνταξιούχος γεωργός)
 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Απασχόληση  πλήρης / μερική ατόμων από την περιοχή
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου 
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα
 • Χρήση Α.Π.Ε - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 

Holding