Ανδρέας Αχιλλέως

 

Κωδικός Μέλους: 03

Γεωργός: Ανδρέας Αχιλλέως

LOGO ACHILLEOS 03

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγρίδια

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο:  97889823

https://www.facebook.com/GeuseisPitsilias

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η γεωργική μονάδα βρίσκεται στην περιοχή της Πιτσιλιάς, στις κοινότητες Αγρίδια και Χανδριά. Αποτελείται από διάσπαρτα αγροτεμάχια με φρουτόδεντρα και λαχανικά, με κυριότερες καλλιέργειες τα ντοματίνια, τη φράουλα και τα κεράσια. Η μονάδα βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 850 μέτρων, σε ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για την παραγωγή ποιοτικών και γευστικά ανώτερων φρούτων και λαχανικών.

Ο Ανδρέας Αχιλλέως είναι νέος γεωργός με μόνιμη διαμονή στα Αγρίδια και δραστηριοποιείται επαγγελματικά με τη γεωργία τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ανάλαβε τη διαχείριση της οικογενειακής γεωργικής μονάδας  και προχώρησε άμεσα σε αναδιάρθρωση των μόνιμων καλλιεργειών επιλέγοντας νέες ποικιλίες δέντρων με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχει ειδικευθεί στην καλλιέργεια φράουλας σε χαμηλά τουνέλια και στην καλλιέργεια κερασσοντομάτας.  

Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η εμπορία των προιόντων γίνονται σε συνεργασία με το μέλος μας, Παναγιώτη Μιχαηλίδη, με τον οποίο διατηρούν μια κοινή εμπορική επωνυμία για τη διάθεση των προϊόντων τους. Τα προϊόντα συσκευάζονται σε δισκάκια από 100 γρ. μέχρι 1000 γρ. και φέρουν την επωνυμία “Γεύσεις Πιτσιλιάς”. Τα προϊόντα διατίθενται μέσω της Σεδιγέπ Ορεινής Πιτσιλιάς-Τροόδους Λτδ.

 

Αειφόρες πρακτικές

Τα αγροτεμάχια της μονάδας χαρακτηρίζονται από το ανάγλυφο του εδάφους, δηλαδή βρίσκονται σε  αναβαθμίδες και έχουν ιδιαίτερα μικρή έκταση. Οι παραδοσιακές δόμες ξηροληθιάς συντελούν στην προστασία της διάβρωσης του εδάφους αφού επιτρέπουν τη διατήρηση της άγριας βλάστησης  και τη βιοποικιλότητα. Στην μονάδα εφαρμόζονται αυστηρά πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) με στόχο τη μείωση των εισροών σε φυτοφάρμακα.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια καθώς επίσης και τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια έχουν γίνει αποδεκτά προς τήρηση και αποδοχής ελέγχων από το μέλος.

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Γεωργός πλήρους απασχόλησης
 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Ηλικίας  κάτω των 50 ετών
 • Μέλος Αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος (πχ  συμμετοχή σε τοπικά Φεστιβάλ, διαφήμιση προϊόντων κλπ)
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου  (απευθείας  / μέσω Εκκλησιαστικών Αρχών / Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της εκμετάλλευσης

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Καλλιέργεια υπό εντομοστεγή κάλυψη ή/και αντιχαλαζικών συστημάτων (80% θερμοκήπια/ δικτυοκήπια, 30% δενδρώδεις)
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε χάρτινα κιβώτια μιας χρήσης ή ατομικές συσκευασίες για τουλάχιστο το 25% της εκτιμημένης αξίας παραγωγής
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα

Holding

Product